Recently Viewed

You have no recently viewed item.

Kasutajatingimused

 

 1. KASUTAJALEPINGU POOLED JA KEHTIVUS

1.1  Jagame.ee on virtuaalne ostu- ja müügikeskkond (edaspidi Platvorm), mis pakub kasutajatele (edaspidi Kasutaja) interaktiivset keskkonda omaloodud toodete ja teenuste müügiks ning kuulutuste lisamiseks, samuti isikliku e-poe avamiseks, toodete ostmiseks, laenutamiseks ja vahetamiseks.

1.2 Platvormi haldaja on Jagame OÜ, registrikood äriregistris, 16202444, aadress Karulagu tee 4, Viimsi vald, Harju maakond, 74001, e-post: info@jagame.ee.

1.3 Registreerudes platvormi kasutajaks, kinnitab Kasutaja, et on tutvunud ja nõustub kasutajalepingu tingimustega (edaspidi Tingimused) ning kohustub neid täitma.

1.4 Kasutajaleping kehtib kõikide Platvormi Kasutajate ning Jagame OÜ vaheliste Platvormi teenuste kasutamisel tekkivate õigussuhete kohta.

1.5 Kasutajalepingule lisaks reguleerivad Kasutaja ja Jagame OÜ vahelisi suhteid Eesti Vabariigis kehtivad õigusaktid, veebilehe hinnakiri (edaspidi „hinnakiri“) vastava teenuse kasutamisel, veebilehel olevad teenuse täpsemad tingimused, veebilehel avaldatud abitekstid ja väljakujunenud head tavad.

1.6 Kasutajalepingu tingimused kehtivad nende aktsepteerimisel Kasutaja poolt ja kehtivad Kasutaja ning Jagame OÜ vahelistes Tingimuses reguleeritud õigussuhete kehtivuse ajal. Kasutajal on igal ajal õigus Tingimustes reguleeritud õigussuhted üles öelda, täites eelnevalt temal lasuvad kehtivad kohustused Jagame OÜ ja teiste Kasutajate ees.

1.7 Kõigi Kasutaja ja Jagame OÜ vaheliste teadete ja informatsiooni vahetamine toimub elektroonilises vormis aadressil info@jagame.ee.

 1. KASUTAJA ÕIGUSED, KOHUSTUSED JA VASTUTUS

2.1 Platvormi kasutamiseks tuleb Kasutajal end registreerida ja sisse logida, kasutades selleks isiklikku e-posti aadressi ja fikseeritud salasõna.

2.2 Kasutaja kohustub esitama platvormi kasutamisel tõest informatsiooni.

2.3 Juhul kui esineb kahtlus Kasutaja konto väärkasutuse kohta, on Platvormil õigus konto ajutiselt või jäädavalt sulgeda.

2.4 Kasutajakonto kustutamiseks tuleb Kasutajal esitada sellekohane kirjalik sooviavaldus Platvormi administraatorile.

 1. MIDA JAGAME.EE KASUTAJALE VÕIMALDAB?

3.1. Isikliku veebipoe avamist Platvormil. 

3.2. Kaupade ja teenuste müümist, laenutust ja vahetust Platvormil.  

3.3 Teiste kasutajate toodete sirvimist, lemmikuks salvestamist ja ostmist.  

3.4 Teiste keskkonna liikmetega suhtlemist läbi privaatsõnumite. 

3.5 Kaupade ja teenuste müügikuulutuste jagamist läbi erinevate sotsiaalmeedia kanalite. 

3.6 Jagame.ee osutab Kasutajate poolt sõlmitavate müügilepingute täitmiseks raha deponeerimise teenust, mille käigus kannab Ostja ostu sooritamisel raha, kas pangalingi kaudu või krediitkaarti kasutades, Jagame.ee kontole.  

 1. TEENUSE ÜLDTINGIMUSED

4.1 Platvormil on võimalik ostu- ja müügitehinguid sooritada eurodes. 

4.2 Ostu-müügiprotsessi kirjeldus: 

4.2.1 Ostja leiab soovitud toote või teenuse ning lisab selle ostukorvi ja tasub ostu eest pangalingi või krediitkaartiga.

4.2.2  Jagame OÜ kontole laekub raha kui makse on korrektselt sooritatud pangalingi kaudu või krediitkaardiga.

4.2.3 Ostetud kaup liigub Müüjalt Ostjale Omniva, Smartposti või DPD pakiautomaadi abiga või muul Ostja ja Müüja vahel kokkulepitud viisil. 

4.2.4 Müüja kinnitab kauba saatmise või Ostjale üleandmise Platvormi kaudu.

4.2.4.1 Juhul kui kauba saatmine on toimunud Smartposti või Omniva pakikoode kasutades, toimub kauba saatmise kinnitamine automaatselt. 

4.2.5 Ostja kinnitab kauba kättesaamise Platvormi kaudu.

4.2.6 Ostja kinnitab, et on kaubaga rahul ja nõustub raha ülekandmisega Müüja Jagame.ee kontole. 

4.2.7 Jagame OÜ kannab raha Müüja Jagame.ee kontole, mille järgselt loetakse müügitehing lõpetatuks. 

4.2.8 Müüja Jagame.ee kontolt raha väljamaksmiseks pangakontole tuleb Müüjal vajutada “Väljamakse” nuppu. Jagame OÜ kannab väljamakse algatamise järgselt Kasutaja Jagame.ee kontol oleva summa Kasutaja pangakontole 1-2 tööpäeva jooksul tingimusel, et Kasutaja on väljamakse tegemiseks esitanud korrektsed pangakonto andmed. 

 1. 5. PLATVORMI KASUTAMISE TEENUSTASU

5.1 Platvormi kasutamisel rakendub platvormitasu, mida arvutatakse astmeliselt sõltuvalt müügil oleva toote hinnast: 

5.1.1 Tootele hinnaga kuni 110€ rakendub 10% platvormitasu; 

5.1.2 Üle 110€ hinnaga tootele on esimese 100€ teenustasu 10%, kuid 100€ ületavale summale rakendub 4% platvormitasu; 

5.1.3 Üle 500€ hinnaga tootele on esimese 100€ teenustasu 10%, toote hinnavahemikule 100,01€- 500€  rakendub 4% platvormitasu ja 500€ ületavale summale rakendub 3% platvormitasu. 

5.1.4 Platvormitasu rakendub edukale müügitehingule ning tasu arvestatakse toote hinnalt.  

5.1.5 Veebipoe avamisel ja kuulutus(t)e lisamisel platvormitasu ei rakendata. 

5.1.6 Platvormitasu ei arvestata kauba saatmise transpordikulult. 

5.1.7 Heategevusliku kategooria toodetele Platvormitasu ei rakendata. 

5.1.8 Juhul kui Müüja katkestab müügitehingu peale makse toimumist, on Jagame OÜ´l õigus platvormitasu müüja kontolt kinni pidada. 

5.1.8.1 Jagame OÜ ei pea müügitellimuse katkestamise korral Müüja kontolt platvormitasu kinni juhul kui Müüja katkestab müügitehingu peale makse toimumist seetõttu, et Ostja soovib kooskõlas Kasutajalepingu punktiga 9.10 kaupa tagastada. 

5.2 Kasutades Jagame.ee Platvormi pakiautomaatide teenust kehtivad Kasutajale paki saatmisel Smartposti, Omniva ja DPD pakiautomaati soodsamad erihinnad, mis võivad teenusepakkujate kodulehtedel esitatust erineda.  

5.3 Müüja määrab iga toote transpordi hinnalisa vastava toote müüki lisamisel. Toodete tasuta transporti võib Müüja pakkuda juhul kui transpordikulu on arvestatud toote hinna sisse. 

 1. 6. TEHINGU TURVALISUS

6.1 Platvormi Kasutajate huvide kaitsmiseks peab kogu müügiprotsess toimuma Platvormi keskkonnas, muuhulgas tuleb Ostjal kasutada ainult Tingimustes sätestatud maksemeetodeid ning transpordiviise. Ostjal on võimalik kauba eest tasuda pangalingi, krediitkaarti või oma Jagame kontol oleva rahaga. 

6.2 Portaal kaitseb nii Ostjat kui ka Müüjat võimaliku pettuse eest järgnevalt:  

6.2.1 Peale ostu sooritamist deponeeritakse kauba eest makstud summa Jagame OÜ kontol seni, kuni Müüja on kinnitanud kauba saatmise/ üleandmise vajutades „Toode/teenus väljastatud“ nuppu vastava tellimuse vaates. 

6.2.2 Peale kauba saatmist või üleandmist jääb Jagame OÜ ootama Ostja kinnitust kauba kättesaamise kohta.  

6.2.3 Kui Ostja on kinnitanud kauba kättesaamise vajutades „Toode/teenus käes“ nuppu vastava tellimuse vaates, kannab Jagame OÜ kauba või teenuse eest makstud summa Müüja Jagame.ee kontole.

 1. 7. KAUBA VÄLJASTAMISE, KÄTTESAAMISE JA RAHA LIIKUMISE KORD

7.1 Müüjal on alates ostutellimuse saamisest kauba väljastamiseks aega kuni 5 päeva kui Ostja ja Müüja ei lepi kokku teisiti. Kauba väljastamise kinnitamiseks tuleb kauba Müüjal vajutada „Toode/teenus väljastatud “ nuppu vastava tellimuse vaates.  

7.2 Ostjal on alates kauba kättesaamisest 24 tundi aega kauba kättesaamise kinnitamiseks Platvormil. Kauba kättesaamise kinnitamiseks tuleb Ostjal vajutada Platvormil  „Toode/teenus käes“ nuppu vastava tellimuse vaates. 

7.3 Ostja kinnituse järgselt vabastab Jagame OÜ Ostja poolt Jagame OÜ deposiiti tehtud makse ning kannab selle summa koheselt Müüja Jagame.ee kontole.  

7.4 Müüja Jagame.ee kontolt raha väljamaksmiseks pangakontole tuleb Müüjal vajutada “Väljamakse” nuppu. Väljamakse algatamise järgselt kannab Jagame OÜ kasutaja Jagame.ee kontol oleva summa kasutaja pangakontole 1-2 tööpäeva jooksul tingimusel, et Kasutaja on väljamakse tegemiseks esitanud korrektsed pangakonto andmed. 

7.5 Kui Müüja pole kaupa teele pannud 1 kuu jooksul, vajutades selle indikeerimiseks Jagame „Toode/teenus väljastatud“ nuppu või kui tellimus on „Toode/teenus väljastatud “ staatuses olnud üle 1 kuu, siis on Jagame OÜ´l õigus tellimus vastavalt kas katkestada või kinnitada. 

 1. 8. JAGAME OÜ VASTUTUSE ULATUS

8.1 Jagame OÜ ei ole Platvormil müüdavate kaupade ega teenuste omanik ega osale müügi-, ostu- ega muudes tehingutes, mis leiavad aset portaali Kasutajate vahel. 

8.2 Müügilepinguid sõlmivad Platvormi Kasutajad omavahel ilma Jagame OÜ esinduse ja vahenduseta. Kasutajad vastutavad täies ulatuses omavahel sõlmitud müügilepingute täitmise eest.  

8.3 Kaebused, küsimused ja nõuded müüdava kauba või teenuse kohta tuleb esitada otse Müüjale, kasutades selleks Platvormi siseseid sõnumeid. Jagame OÜ ei vastuta müügitehingu osapoolte vahel tekkinud erimeelsuste / vaidluste lahendamise eest. 

8.4 Jagame OÜ ei vastuta ega taga müüdavate kaupade ning teenuste garantii olemasolu eest ega kontrolli müüdavate kaupade ning teenuste kvaliteeti ja vastavust Kasutaja poolt sisestatud kirjeldusele. 

8.5 Jagame OÜ ei vastuta Kasutaja poolt Platvormil avaldatava informatsiooni tõesuse, seaduslikkuse ning Kasutaja ebasobiva või seadusevastase käitumise eest. 

 1. 9. KASUTAJA ÕIGUSED JA KOHUSTUSED

9.1 Kasutaja kinnitab, et on õigus- ja teovõimeline isik, kellel on õigus teha Platvormil võimaldatud tehinguid. 

9.2 Kasutaja kohustub Platvormi kasutamisel esitama tõest informatsiooni, sh õigeid andmeid müüdavate kaupade või teenuste kvaliteedi, seisundi ning muude detailide osas, mis võivad mõjutada Ostja otsust kauba või teenuse ostmise kohta. 

9.3 Kasutaja kohustub Platvormi kasutamiseks, sh müügitehingute sõlmimiseks sisestama Platvormi oma kehtiva e-posti aadressi ning olema sisestatud e-posti aadressi teel kättesaadav.   

9.4 Kasutaja kohustub Platvormi kaudu läbi viima üksnes seaduslikke ostu- ja müügitehinguid. 

9.5 Kasutaja kohustub tagama, et tema tegevusega ei rikuta kolmandate isikute varalisi ja/või mittevaralisi (sh intellektuaalse omandi) õigusi. 

9.6 Kasutaja kohustub tagama, et tema tegevus on kooskõlas Eesti Vabariigis kehtivate seaduste ja muude õigusaktide ning heade kommetega. 

9.7 Kasutaja kinnitab, et ta on teadlik kõikide teenuste osutamise tehingutelt makstavate maksude (sh tulu-, käibe- ja sotsiaalmaks) deklareerimisestja maksmisest Kasutaja poolt. 

9.8 Kasutaja kohustub hoidma Platvormi kasutamiseks fikseeritud salasõna ja kasutajatunnust nii, et need ei satuks kolmandate isikute kätte, v.a juhul, kui klient on selliseid kolmandaid isikuid volitanud ennast esindama teenuste kasutamisel. Kasutaja mõistab ja nõustub muuhulgas, et vastutab ise oma kontoga seotud kasutajanime ja salasõna konfidentsiaalsuse eest.

9.9 Kasutajad vastutavad omavahel sõlmitud müügilepingute täitmise eest. Müüdava kauba või teenusega seotud kaebused ja küsimused tuleb esitada otse Müüjale, kasutades selleks Platvormisisest sõnumite saatmise süsteemi.  

9.10 Müüja kohustub müügilepingu sõlmimisel kauba tagasi võtma, kui temalt ostu sooritanud Kasutaja (Ostja) soovib 48 tunni jooksul jooksul kauba kättesaamisest kaupa tagastada seetõttu, et kaup erineb oluliselt müügikuulutuses esitatud kirjeldusest või toote fotost (vt 11.2).  

 1. 10. JAGAME OÜ ÕIGUSED JA KOHUSTUSED

10.1 Jagame OÜ on õigustatud omal valikul kas piirama või tühistama Kasutaja Platvormi kasutamisõigust, sh muutma Platvormil Kasutaja poolt avaldatud informatsiooni või peatama müügi või sulgema Kasutaja kasutajakonto ning mitte võimaldama tal uuesti Kasutajaks registreeruda juhul, kui Kasutaja: 

10.1.1 rikub Kasutajalepingu tingimusi; 

10.1.2 on esitanud Platvormi sisse logimisel või Platvormi kasutamisel informatsiooni, mis on väär, eksitav või ebatäpne; 

10.1.3 teadlikult ja tahtlikult levitab Jagame OÜ lehel valeinformatsiooni, solvab ükskõik missugusel viisil teisi Kasutajaid, kasutabebatsensuurseid väljendeid, levitab rämsposti või arvutiviirusi või käitub ebaväärikalt; 

10.1.4 Kasutaja poolt sisestatud ostu- või müügi pakkumised on vastuolus Kasutajalepingu tingimuste, heade kommete või kehtivate õigusaktidega; 

10.1.5 Kasutaja tegevuse kohta on laekunud korduvalt kaebust teistelt Kasutajatelt. 

10.2 Jagame OÜ on õigustatud jälgima Platvormil toimuvat tegevust, sh jälgima Platvormi kasutajate poolt tehtavaid ostu- ja müügipakkumisi. 

10.3 Jagame.ee lehekülg ja kogu selle sisu autoriõigused kuuluvad Jagame OÜ-le. Leheküljele autoriõigusega kaitstud tootefotosid / müügikuulutusi üles laadides annab Kasutaja Jagame OÜ-le üle tootefotode / müügikuulutuste osas kehtivad autori varalised õigused. Jagame OÜ-le kuulub ainuõigus Kasutaja poolt edastatud tootefotosid / müügikuulutusi igal viisil kasutada, lubada ja keelata nende kasutamist, sh reprodutseerida, levitada, tõlkida, kohandada, lisada neid kogumikesse või andmebaasidesse või üldsusele edastada.  

10.4 Jagame OÜ omab igal ajal õigust Portaali ja pakutavate teenuste arengust tulenevalt ning nende parema ja turvalisema kasutamise huvides Kasutajalepingu tingimusi ühepoolselt muuta ning täiendada.

10.5 Jagame OÜ kohustub teavitama Kasutajat Kasutajalepingu tingimuste muudatustest ja täiendustest Platvormil avaldatavate teadete, sõnumite või e-posti teel.

10.6 Tingimuste muudatused ning täiendused jõustuvad vastava muudatuse või täienduse avaldamisest Platvormil, mille kohta saadab Platvorm Kasutajale teavituse.

10.7 Tingimuste muudatuste ja täiendustega nõustumist kinnitab Kasutaja jätkates Platvormi kasutamist peale vastavate muudatuste või täienduste jõustumist.

 1. 11. KAUBA TAGASTAMINE JA PRETENSIOONIDE ESITAMINE

11.1 Kui Kasutajal on Platvormi osas pretensioone seoses Jagame OÜ teenusega, palume meiega kontakteeruda aadressil info@jagame.ee ning esitada oma nimi, kontaktandmed ning kirjeldada lühidalt kaebuse sisu. Jagame OÜ vastab kaebusele esimesel võimalusel, kuid mitte hiljem kui 5 tööpäeva jooksul. 

11.2 Kui kaup erineb oluliselt müügikuulutuses esitatud kirjeldusest  ja/või toote fotost ning Ostja soovib seetõttu kaupa Müüjale tagastada, tuleb toimida alljärgnevalt: 

11.2.1 Ostjal tuleb saata Müüjale Platvormi kaudu sõnum kauba tagastamise sooviga 48 tunni jooksul kauba kättesaamisest ning leppida kokku kauba tagastamise koht ja viis. Tagastusõigus puudub, kui see on võlaõigusseaduse kohaselt vastavat liiki kauba või teenuse puhul välistatud.  

11.2.2 Tagastusõigus puudub kui Ostja on kauba kätte saanud ja kinnitanud Platvormil kaubaga rahulolemist või on kauba kättesaamisest möödunud rohkem kui 48 tundi.  

11.2.3 Ostja kohustub tagastama kauba samas seisukorras.  

11.2.4 Kuni kauba tagasi Müüjani toimetamiseni jääb raha Jagame OÜ kontole. Ostja tasub kauba tagasisaatmise kulud, välja arvatud juhul, kui Müüja ja Ostja lepivad selles teisiti kokku.  

11.2.5 Kauba tagasivõtmise kinnitamiseks tuleb Müüjal pärast Ostjalt kauba kättesaamist vajutada Platvormil konkreetse müügitellimuse juures „Katkesta“ nuppu. Sellisel juhul kannab Jagame OÜ Ostjale raha tagasi.   

11.3 Kui Ostja ja Müüja vahel ilmnevad lahendamatud erimeelsused, omavad Pooled õigust: 

11.3.1  Pöörduda Jagame OÜ poole 21 päeva möödumisel ostutellimuse esitamisest aadressil info@jagame.ee.

11.4 Erimeelsuste lahendamisel omab Jagame OÜ õigust küsida Pooltelt lisainformatsiooni ning kasutada Platvormil olevat teavet Ostja ja Müüja vahelise suhtluse, sh portaalisiseste sõnumite sisu kohta. 

11.5 Erimeelsuste operatiivseks lahendamiseks on Pooltel kohustus teha aktiivselt koostööd ning vastata Jagame OÜ poolt tehtud päringutele 48 tunni jooksul.

11.5.1 Kui üks pretensiooni osapool ei tee koostööd ning ei vasta esitatud päringutele 48 tunni jooksul, omab Jagame OÜ õigust teha otsus teise pretensiooni osapoole kasuks.  

11.6 Kui Ostja esitab ostetud kauba  kohta pretensiooni, kohustub Müüja tõestama kauba postitamist, esitades valitud transpordiviisi toimimist tõendava dokumendi (nt pakiautomaadi tšeki) või tõendama kauba postitamist muul kontrollitaval viisil.

11.6.1 Kui Müüjal ei õnnestu tõendada kauba postitamist, võib Jagame OÜ lahendada pretensiooni teise osapoole kasuks.  

11.7 Kui Ostja väidab kauba olevat müügikuulutuses olnud kirjeldusele mittevastava ning Pooled ei jõua kauba tagastamise osas kokkuleppele, otsustab Jagame OÜ kättesaadava informatsiooni alusel, kelle kasuks pretensioon lahendatakse.  

11.8 Lähtuvalt osapoolte valmisolekust pretensioon operatiivselt lahendada võivad pretensiooni lahendamise otsused olla muuhulgas järgmised: 

11.8.1 Pretensioon lahendatakse Ostja kasuks ning raha kantakse peale otsuse tegemist Ostja Jagame.ee kontole. Otsuse eelduseks on kauba tagastamine Müüjale ning Müüja kinnitus kauba kättesaamise kohta aadressile info@jagame.ee. 

11.8.2 Pretensioon lahendatakse Müüja kasuks ning raha kantakse peale otsuse tegemisest Müüja Jagame.ee kontole. Pretensiooni objektiks olev kaup jääb Ostjale.  

11.8.3 Kui pretensiooni ei õnnestu olenemata Jagame OÜ püüdlustest lahendada, siis jääb raha Jagame OÜ kontole kuni Ostja ja Müüja kinnitavad omavahelisele kokkuleppele jõudmist aadressil info@jagame.ee. Juhul kui Ostja ja Müüja 30 päeva jooksul omavahelisele kokkuleppele ei jõua ning vastavat kinnitust aadressile info@jagame.ee ei saabu, otsustab Jagame OÜ kättesaadava info alusel, millises ulatuses raha Ostjale ja/või Müüjale tagastatakse või jääb raha Jagame OÜ kontole.   

11.8.4 Kokkuleppe mittesaavutamisel võib Kasutaja kehtivates õigusaktides sätestatud tingimustel ja korras pöörduda Tarbijavaidluste komisjoni, ODR keskkonda aadressil http://ec.europa.eu/odr või kohtusse.

11.9 Jagame OÜ omab Ostja ja Müüja vaheliste erimeelsuste lahendamise järgselt osapoole Kasutajakonto sulgeda muuhulgas kui: 

11.9.1 Kasutaja ei ole teinud pretensiooni menetlemise ajal igakülgset koostööd ega ole näidanud valmisolekut pretensiooni lahendamisele kaasa aitamiseks; 

11.9.2 Ilmneb, et Müüja on kinnitanud kauba saatmise, kuid ei ole tegelikult Ostjale kaupa saatnud; 

11.9.3 Ostja ei ole vaatamata ostu-müügilepingu sõlmimisele ostetava kauba/teenuse eest maksnud; 

11.9.4 Kasutaja on esitanud alusetu pretensiooni teise Kasutaja vastu või esitanud valeinformatsiooni; 

11.9.5 Müüja kauba kohta on esitatud korduvaid pretensioone või esineb kahtlus pidevaks kirjeldusele mittevastava kauba müümiseks ning tahtlikuks pettuseks.   

 1. 12. LÕPPSÄTTED

12.1 Platvormi kasutamisest tulenevatele õigussuhetele Kasutaja ja Jagame OÜ vahel kohaldatakse Eesti Vabariigi õigusakte. 

12.2 Platvormi  kasutamisest tekkinud vaidlusi püüavad Kasutaja ja Jagame OÜ lahendada läbirääkimiste teel. Kokkuleppe mittesaavutamisel lahendab vaidluse Harju Maakohus. 

Mõnusat jagamisterohket koostööd soovides!